Zaliczka na podatek dochodowy «
        

Zasady opłacania zaliczek na PIT w 2018 r.

Zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku nie muszą płacić przedsiębiorcy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Przykład

Podatnik nie płacił cały rok zaliczki, bo dochód był tak niski, że podatek od stycznia do grudnia wyniósł 950 zł. W rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2019 r. będzie jednak musiał wykazać przychód, koszty dochód – i zapłacić podatek w powyższej wysokości. Przesunie się zatem termin zapłaty określonej kwoty – zaliczki nie wystąpią, ale podatek roczny – będzie trzeba zapłacić.

        
        
        © 2015 entro24.com